ภาพปก
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Image 1
ไฟล์ประกอบ...
เชื่อมโยง...
Social Share
แบ่งปัน วิดีโอ/คลิปเสียง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จัดทำเมื่อวันที่ 2561

 

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น  เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้   เช่น อีเมล์แอดเดรส  (Email Address) ชื่อ  (Name) ที่ อยู่ หรือที่ ทำงาน  (Home or Work Address)  เขตไปรษณีย์  (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร   (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่  เพศ  (Sex) อายุ  (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ  (Preferences/Favorites) ความสนใจ  (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต  (Credit Card Number) และที่ อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย  (Billing Address)

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

บางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี  (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน  (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม  เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์  (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น  (Referring Website Addresses)

4. สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้   เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ  ที่อยู่  เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เท่านั้น

2. สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้เก็บ

รวบรวมไว้  ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นต้น  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว  เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ทราบในหน้าเว็บ http://www.suratcity.go.thการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น การใช้คุกกี้  (Cookies)“คุกกี้ ” คือ ข้อมูลที่  สำนักส่งเสริมปกครองท้องถิ่น  ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์  (Web browser) ของผู้ใช้บริการ  และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว  หากมีการใช้ “คุกกี้ ” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้  จนกว่าผู้ใช้ บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้ ” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้ ” นั้นทำงานอีกต่อไป  หากท่านเลือกใช้  “คุกกี้ ” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้ ” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม  ทั้งนี้  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จะนำข้อมูลที่  “คุกกี้ ” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต่อไปการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้   สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย

รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต่อไป  โดยท่านสามารถติดต่อกับ  สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามที่อยู่ที่ ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 18  ถนนภักดีอนุสรณ์  ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077 272 513

โทรสาร 077 288 919

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.