เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๓

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะครู

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการ “แหลงข่าวชาวใต้” ประเด็นพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านแห่งเดียวในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแสดงเล็ก

ภาพเรือพนมพระทางบก จำนวน ๑๒๐ ลำ และรถต้นเทียนคุ้มวัดกลาง

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายรังษี หลิมกำเหนิด รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีการ ในงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้า และเเข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๓

บรรยากาศภายในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมออกรายการคุยข่าว ๙ โมง ทางFM ๘๙.๗๕ MHz AM ๑๒๑๕ KHz

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินนักเรียนพระราชทาน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมออกรายการ “แหลงข่าวชาวใต้” ประเด็นเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้า และเเข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินการเคลียทางเท้าถนนชนเกษม

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “สายใยรักที่ไม่เกษียณ”